28,11,2021 TARİHLİ 1.OLAĞAN GENEL KURUL SONRASI OLUŞAN YÖNETİM KURULU

                                                   Niyazi ÖZKAN                       
                                                          Başkan

               Işın Satı YILDIZ                                          Ayhan OYTUN     

             Başkan Yardımcısı                                               Sekreter  

 

                               Erol LAÇİN            Ali Kadir DURNA   

                                    Sayman                            Üye                      

                         

 

   28,11,2021 TARİHLİ 1.OLAĞAN GENEL KURUL SONRASI OLUŞAN DENETİM KURULU

   Mehmet Mustafa DURNA                  Zeki BOSTANCI                Hüsnü ÖRÜN

                Başkan                                         Başkan Yr.                             Üye

 

   28,11,2021 TARİHLİ 1.OLAĞAN GENEL KURUL SONRASI OLUŞAN DİSİPLİN KURULU

   Gülçin Güler GÖZEN                        Rifat DEMİR                   Alime YİĞİTLER

            Başkan                                        Başkan Yr.                              Üye